Slovo pana starosty – „Úspěšné projekty zlepší místní komunikace“

Bezchybně zpracované projekty na rekonstrukci Purkyňovy ulice a výstavbu propojovací komunikace od Sobětic na Lažánky uspěly v rámci aktuální …

Uctění vzniku samostatného Československa v Klatovech rok 2013

iž tradičně 28. října od 9.30 hodin uctilo město Klatovy Den vzniku samostatného československého státu položením věnců a květin na památná …

Multiplex 4 nově pokrývá i Klatovy

Společnost Digital Broadcasting uvedla do provozu nový vysílač v Plzeňském kraji. Signál multiplexu 4 by tak měl nově pokrýt město Klatovy a …

Javor u klatovské pošty

Město Klatovy přihlásilo v loňském roce památný strom „Javor u klatovské pošty“ k bezplatnému ošetření v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek, který organizuje Nadace Partnerství se sídlem v Brně, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Mendelova univerzita v Brně. Na základě posouzení stavu přihlášeného stromu odborníky z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy […]

Výročí konce druhé světové valky – květen 2013

Jako již každý rok jsme si připomněli výročí konce druhé světové války. Památka osvobození našeho města byla tradičně uctěna položením věnců na významných místech. Tento pietní akt se uskutečnil  dne 5. května 2013 v tomto pořadí:   –           v 10:00 hodin položením věnce k památníku padlých amerických vojáků na Zhůří. –           ve 13:00 hodin slavnostním projevem k uctění […]

Brány Klatovských památek denně dokořán

Město Klatovy Vás zve u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na akci Brány památek dokořán.Vstupenky na koncert Světlany Nálepkové v prodeji již

Závěrečný účet Klatov za rok 2012

Dámy a pánové, vážení čtenáři Zpravodaje, až se k Vám dostanou tyto řádky, bude patrně vrcholit proces projednání a schvalování rozpočtu města za rok 2012. Po finanční komisi a finančním výboru projednají tzv. závěrečný účet, rozbory hospodaření a zprávu nezávislého auditora rada a zastupitelstvo města. Tím nejdůležitějším momentem bude jednání zastupitelstva města dne 26. 3. […]

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení klatovy Občas musí být v textu klatovský deník. Město Klatovy vypsalo dne 7. 3. 2013 další, v pořadí již XXXIX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček jak pro […]

Dejme knihám další šanci! (Klatovský zpravodaj 03/13)

Městská knihovna Klatovy se připojuje k projektu Městské knihovny v Praze a vyhlašuje akci Dejme knihám další šanci! „Čech knihu nevyhodi.“ Odvážné tvrzení podložené zkušeností, že radost čtenářů sdílet knihy, které (už) nepotřebují, s dalšími knihomilci je veliká. A neplatí to jen o knihách v pevných deskách a se jménem známého autora na hřbetu, které […]

Sociální bydlení (Klatovský zpravodaj 03/13)

Tak, jako každé město, i Klatovy musí reagovat na různou sociální situaci svých občanů. V oblasti bydlení praktikujeme několikastupňový systém úrovní bydlení. Tomu také odpovídá různá úroveň vybavení bytů a výše nájemného. Záchytným stupněm, stojícím na pomyslném dně systému, jsou ubytovny, využívané osobami v komplikované sociální situaci. Jde o objekty, provozované Městským ústavem sociálních služeb […]